Často kladené dotazy

ERÚ Vám může pomoci v těchto případech:

  •  problémy s připojením Vašeho odběrného místa,
  •  komplikace v procesu změny dodavatele - neakceptace odstoupení/výpovědi,
  •  ukončení smluvního vztahu s dodavatelem,
  •  dodavatel Vám vystavil smluvní sankci, se kterou nesouhlasíte,
  •  jste v režimu neoprávněného odběru,
  •  dodavatel s Vámi nekomunikuje,
  •  dodavatel nevyřídil reklamaci způsobem, jakým jste si představovali,
  •  podepsali jste smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání (např. doma, na ulici apod.),
  •  máte podezření na nekalé obchodní praktiky dodavatele,
  •  chcete zjistit, kdo je Vaším dodavatelem.

Jak ukončit smlouvu o sdružených službách dodávky?

Každý zákazník se podpisem smlouvy zavázal smlouvu dodržet (po určitou dobu). Při ukončení smluvního vztahu je nutné postupovat dle smlouvy, dodatku a všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Odstoupení, výpověď či ukončení smluvního vztahu je jednostranný právní úkon, který nevyžaduje akceptaci druhé smluvní strany. Dodavatel Vám tedy na zaslané odstoupení nemusí ze zákona žádným způsobem reagovat. Dle § 30 odst. 2, písm. m) EZ (elektřina) a § 61 odst. 2 písm. m) EZ (plyn) v případě uplatnění práva zákazníka na změnu dodavatele sdělit zákazníkovi, který podal výpověď ze smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, datum ukončení dodávky elektřiny/plynu, pokud informace o začátku a délce výpovědní doby není uvedena v jeho obchodních podmínkách.

Kdy může dojít k odpojení odběrného místa?

Ze zákona může dodavatel nechat odběrné místo odpojit, pokud zákazník opakovaně neplní smluvené platební povinnosti. Odpojení odběrného místa provádí vždy provozovatel distribuční soustavy, nikoliv dodavatel. V případě, že dodavatel zahájí kroky vedoucí k odpojení odběrného místa (vyzve provozovatele distribuční soustavy k odpojení), avšak nakonec k odpojení nedojde, tak dodavatel může zákazníkovi naúčtovat tzv. náklady spojené se zahájením procesu přerušení dodávky.

Stěhuji se a nový majitel si vybral jiného dodavatele. Co můžu dělat?

Sankce při prodeji nemovitosti či stěhování, kdy došlo k ukončení smluv z důvodu změny majitele, je záležitostí uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky a VOP. Jde o to, jaký postup si zákazník s dodavatelem dohodl po případ opuštění odběrného místa, jestli má dohodnuto, že v případě včasného nahlášení a hodnověrného doložení opuštění OM je ukončení smluvního vztahu bez sankcí.

 

KONTROLNÍ SEZNAM SPOTŘEBITELŮ ENERGIÍ

Jedním z nástrojů na podporu informovanosti zákazníků, který vznikl z iniciativy Evropské komise, je vytvoření takzvaného Kontrolního seznamu práv spotřebitele energií (Energy Consumer Checklist), a to z harmonizovaného seznamu nejčastěji zadávaných otázek (FAQ) pro využití v každé členské zemi. Českou verzi Kontrolního seznamu vypracoval Energetický regulační úřad. Uvítáme Vaše náměty a dotazy ke zdokonalení našeho kontrolního seznamu ČR, který by se měl stát vodítkem pro řešení problémů, s nimiž se setkávají české domácnosti.

Pokud máte dotaz, KONTAKTUJTE NÁS ZDE.

Seznam článků rubriky