Doručené vyúčtování od dodavatele, který skončil, je nečekaně vysoké. Jak je to možné? Mohu vyúčtování reklamovat?

Každou fakturu si musíte zkontrolovat. Zajímat by vás mělo zejména, zda cena za obchodní část (komoditu, neregulovaná část ceny) odpovídá smluvním podmínkám (ceně za MWh a sjednanému stálému platu).

Rovněž si prověřte, jakým způsobem byla stanovena spotřeba. Pokud neproběhl fyzický odečet distributora, nebo odečet, který byste provedli a včas odeslali sami, tzv. samoodečet, byla spotřeba za uplynulé období počítána odhadem (podle metodik typových diagramů dodávky). V případě odhadu tedy nemusí odpovídat stavu na vašem měřicím zařízení.

Je nutné si zrekapitulovat, zda se v uplynulém období nezměnilo vaše chování - trávili jste doma více času, měli jste například častěji home office, přibyl do vaší domácnosti nový člen, koupili jste nové spotřebiče, které jste doposud v domácnosti neměli, atd.? To vše může za následek větší spotřebu energie.

V případě, že nesouhlasíte s vyúčtováním, musíte jej písemně reklamovat u dodavatele. (ERÚ o reklamacích nerozhoduje.)

Sdílejte

Share icon