Má ERÚ/stát nástroje na to, aby předešel ukončení činnosti dodavatelů?

ERÚ v současné době (2022) nemá kompetence k regulaci obchodní strategie společností, jde o zcela jiný princip regulace, než byl nyní aplikován jak na evropské, tak národní úrovni. Panuje však celospolečenská shoda na tom, že legislativa musí doznat úprav, které podobným situacím zamezí.

Sdílejte

Share icon