Výpis dotazů

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2022 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.