Výpis dotazů

01.04.2022
 • Regulace
 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Zákony
 • Regulace
01.04.2022
 • Regulace
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Zákony
 • Regulace
01.04.2022
 • Regulace
 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
 • Regulace
01.04.2022
 • Regulace
 • Elektřina
 • POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Výkladové stanovisko
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
 • Cenové rozhodnutí
 • Regulace
13.07.2012
 • Legislativa a správní činnost
 • Úřad
 • POZE
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony

Energetický regulační úřad předložil Ministerstvu průmyslu a obchodu návrh paragrafovaného znění novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Návrh, který byl předložen ve 3 variantách, reaguje na skutečnost, že přijatý zákon nerespektuje snahu regulátora o ochranu trhu s energií v České republice.

17.05.2012
 • Legislativa a správní činnost
 • Úřad
 • POZE
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Legislativa a správní činnost
 • Zákony

Na začátku května schválila Poslanecká sněmovna dlouho připravovaný a diskutovaný zákon o podporovaných zdrojích energie který však neumožňuje Energetickému regulačnímu úřadu pozastavit finanční podporu nově instalovaným zdrojům od roku 2014 i když ČR naplní závazek vůči EU ve výši 13,5 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě. Tento zákon dále rozšiřuje podporované zdroje energie o další druhy.

03.02.2012
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
31.01.2012
 • Legislativa a správní činnost
 • POZE
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
26.11.2004
 • Regulace
 • Licence
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Plyn
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
 • Legislativa
24.06.2004
 • Licence
 • Zprostředkovatel
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
 • Licence
 • Zprostředkovatel
 • Legislativa