Je výše stanovených záloh za elektřinu nebo plyn přiměřená?

Výše zálohy by vždy měla co nejvěrněji odrážet předpokládanou cenu za předpokládanou spotřebu energie (elektřiny nebo plynu). Z těchto dvou předpokladů dodavatel výši záloh stanovuje. Výši záloh může snížit případný přeplatek za předchozí období.

Spotřebitel může svého dodavatele požádat o úpravu záloh. Pokud by dodavatel odmítnul spotřebiteli vyhovět, může spotřebitel požádat ERÚ o prošetření postupu dodavatele. ERÚ však nemá možnost stanovit způsob, četnost a výši záloh.

Pozor! Příliš nízká výše záloh může vést k velkému nedoplatku na konci fakturačního období.

Sdílejte

Share icon