Jak je určena výše složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie?

Výše složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie může být domácnostmi hrazena na základě:

nebo

  • rezervovaného příkonu, kdy výši složky ceny na podporu vztaženou k rezervovanému příkonu stanovuje každoročně ERÚ v cenovém rozhodnutí (platná cenová rozhodnutí); jedná se v podstatě o částku vztaženou k hodnotě Vašeho jističe a počtu fází.

Domácnosti za fakturované období hradí menší z uvedených částek.

Sdílejte

Share icon