Výpis dotazů

Energetický regulační úřad považuje za nutné ohradit se proti účelovým a nepravdivým tvrzením, která se v poslední době objevila v některých médiích, týkajících se systému stanovení podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).