Proč se změna ceny elektřiny nebo plynu v mém případě liší od změny cen pro domácnosti oznámené Energetickým regulačním úřadem?

ERÚ zveřejněná změna celkové ceny energie (elektřina nebo plyn) pro domácnosti je uváděna jako informativní průměrná změna cen v daném regionu pro všechny sazby spočtené na základě statistik.

Dopad změny neregulované části ceny, kterou určuje ERÚ, má vliv na necelou polovinu celkové ceny u elektřiny a přibližně pětinu celkové ceny plynu.

Sdílejte