Srovnávače a kalkulátory

13.10.2022, aktualizováno 27.10.2022

Kalkulátor ERÚ funguje jako srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny. Výpočty jsou pouze orientační a mohou být vlivem zaokrouhlování nepatrně odlišné od hodnot na vyúčtování.

Nabídky dodavatelů plynu za vás porovná srovnávač na kalkulator.tzb-info.cz.

Vliv fakturovaného období při výpočtu výše platby za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

V současnosti existují dva možné výklady, které přistupují k definici fakturovaného období rozdílně:

  • První výklad chápe slovní spojení fakturované období v širokém pojetí, kdy fakturované období odpovídá zúčtovacímu období, tedy období, za které dochází k vyhodnocení uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a celkové výše platby za poskytnuté plnění bez ohledu na to, zda v rámci zúčtovacího období dochází ke změně cen za službu přenosové nebo distribuční soustavy (např. na přelomu roku), k samoodečtům apod.
  • Druhý výklad chápe fakturované období v užším pojetí a fakturované období vnímá jako jednotlivé části zúčtovacího období na vyúčtování, kdy tyto části zúčtovacího období jsou tvořeny například samoodečtem nebo odhadem na konci kalendářního roku v návaznosti na změnu cen za službu přenosové nebo distribuční soustavy.

ERÚ si právní úpravu ohledně vyúčtování ceny za OZE původně vyložil dle druhého výkladu a byl tak nastaven i kalkulátor ERÚ. Ve většině případů výpočet funguje v pořádku a problém nastává pouze v ojedinělých případech, kdy může dojít k odchylce od skutečné výše platby za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie.  Důvodem je, že způsob stanovení ceny se může v jednotlivých obdobích lišit.

Sdílejte

Share icon