Do kdy a komu mám nahlásit stav elektroměru nebo plynoměru?

01.04.2022, aktualizováno 08.03.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel
  • Vyúčtování
  • Samoodečet
  • Změna dodavatele
  • Konec dodavatele
  • Dodavatel poslední instance

Hodnoty z elektroměru nebo plynoměru, tzv. samoodečet, zašlete vašemu místně příslušenému distributorovi. Ideálně do pěti pracovních dnů od změny dodavatele (nástupu nového dodavatele, nebo dodavatele poslední instance).

Samoodečet můžete zaslat i prostřednictvím nového dodavatele, ke kterému budete přecházet od původního dodavatele, nebo dodavatele poslední instance.

Sdílejte

Share icon