Hodnoty z elektroměru nebo plynoměru, tzv. samoodečet, zašlete vašemu místně příslušenému distributorovi. Ideálně do pěti pracovních dnů od změny dodavatele (nástupu nového dodavatele, nebo dodavatele poslední instance)

Samoodečet můžete zaslat i prostřednictvím nového dodavatele, ke kterému budete přecházet od původního dodavatele, nebo dodavatele poslední instance.

Sdílejte

Share icon