Jak zjistím, jestli mnou dodávané/spotřebovávané teplo je užitečné teplo?

Pojem užitečné teplo je definován zákonem o podporovaných zdrojích energie. Z důvodu odlišných výkladů definice užitečného tepla ERÚ dne 23. prosince 2013 na svých stánkách zveřejnil Výkladové stanovisko č. 3/2013, vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných způsobů uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů energie.

Sdílejte

Share icon