Úřední deska

01.04.2022, aktualizováno 03.03.2023

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů. Podle správního řádu (§ 26), je v elektronické formě nepřetržitě přístupná a umožňuje dálkový přístup.

Fyzickou úřední desku naleznete v sídle úřadu.

Výpis dotazů