Výkupní ceny a zelené bonusy na elektřinu jsou pro výrobny, které využívají OZE a které byly uvedené do provozu do konce roku 2012, podle přechodných ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie uplatňovány podle dosavadních právních předpisů.

Zákon o podporovaných zdrojích energie (ustanovení § 7 odst. 3) stanoví, že u výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje trvá právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Sdílejte

Share icon