SIPO (dodavatel, pošta, banka)

01.04.2022, aktualizováno 17.03.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel
  • Konec dodavatele
  • Dodavatel poslední instance
  • Vyúčtování
  • Platby
  • Změna dodavatele

Úplné zrušení je možné pouze přes dodavatele: Pro trvalé zrušení platby záloh vašemu dodavateli je třeba odvolání souhlasu či plné moci k inkasu. Je tedy potřeba se obrátit na daného dodavatele.

Dodavatel, který ukončil činnost by měl inkasa/SIPO zrušit sám. (Poznáte to tak, že položka "Elektřina" nebo "Plyn" už na seznamu SIPO není.)

Zrušení na měsíc na poště: Platbu SIPO vašemu dodavateli lze na poště zrušit pouze jednorázově, na jeden měsíc, nikoliv zrušit platby napořád. Poplatek je 5,- Kč. (Banka neumí zrušit platbu SIPO pouze jednomu adresátovi.)

Nedoporučujeme zrušení všech plateb SIPO: Zrušit platby SIPO na poště a v bance napořád lze pouze jako celek, tzn. všechny platby všem firmám. (To by pak ale neodcházely žádné platby nikomu.) Tento postup nedoporučujeme.

Poznámka: SIPO není přístup k účtu, pouze služba, kdy si po vašem souhlasu může Váš dodavatel strhávat smluvenou zálohu.

Sdílejte

Share icon