Spotřebitel končícímu dodavateli neodeslal jednu (poslední) zálohu

Počkejte na konečné vyúčtování, pokud neodesláním zálohy vznikl nedoplatek, tak jej standardně uhraďte.

Sdílejte

Share icon