Kdo vykonává dozor nad zprostředkovateli a od jakého data?

01.04.2022, aktualizováno 26.05.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Regulace
  • Dozorová činnost
  • Zprostředkovatel

Zprostředkovatel se subjektem podnikajícím v režimu energetického zákona stane s účinností od 01.01.2022, nicméně ve výše uvedeném omezeném rozsahu, kdy po určitou přechodnou dobu bude právní režim zprostředkovatelské činnosti dvojí.

Pokud se jedná o výkon dozoru činnosti zprostředkovatelů v souladu s energetickým zákonem, ten bude moci ERÚ provádět s účinností od 01.07.2022, od uvedeného data jsou účinná ustanovení stanovující skutkové podstaty přestupků podle energetického zákona.

Sdílejte

Share icon