Kdo vykonává dozor nad zprostředkovateli a od jakého data?

Zprostředkovatel se subjektem podnikajícím v režimu energetického zákona stane s účinností od 1. 1. 2022, nicméně ve výše uvedeném omezeném rozsahu, kdy po určitou přechodnou dobu bude právní režim zprostředkovatelské činnosti dvojí.

Pokud se jedná o výkon dozoru činnosti zprostředkovatelů v souladu s energetickým zákonem, ten bude moci ERÚ provádět s účinností od 1. 7. 2022, od uvedeného data jsou účinná ustanovení stanovující skutkové podstaty přestupků podle energetického zákona.

Sdílejte

Share icon