Mohu nárokovat podporu také na elektřinu, kterou si sám spotřebuji?

Ano, na lokální vlastní spotřebu výrobce lze uplatňovat podporu ve formě zelených bonusů. Takovou spotřebou se rozumí elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a účelně využitá tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy. Lokální spotřeba výrobce nezahrnuje technologickou vlastní spotřebu elektřiny v souladu s vyhláškou o Pravidlech trhu s elektřinou (příloha č. 10, poznámka č. 14).

Sdílejte

Share icon