V případě, že si zvolím formu podpory zeleným bonusem, jak mohu uplatnit mnou vyrobenou elektřinu?

01.04.2022, aktualizováno 06.09.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Regulace
  • Zelený bonus

V režimu zelených bonusů může výrobce vyrobenou elektřinu spotřebovat nebo prodat. Prodat lze veškerou vyrobenou elektřinu nebo pouze její část (přebytky) účastníkovi trhu s elektřinou. Je-li dodávka a prodej elektřiny uskutečněn bez použití regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, jedná se o tzv. lokální spotřebu výrobce s nárokem na zelený bonus. Cena za elektřinu, která není výrobcem spotřebována a která přetéká do elektrizační soustavy na základě smlouvy o dodávce, je založena na tržních principech, je tedy dána dohodou mezi výrobcem a odběratelem a není ze strany ERÚ regulována. Výjimkou je pouze elektřina prodaná ve smyslu zákona o podporovaných zdrojích energie (§ 11 odst. 7, v původním znění zákona v odstavci 12).

K uvedenému ustanovení vydal ERÚ sdělení.

Obsah

Sdílejte

Share icon