Kdy mohu nárokovat podporu v kategorii MVE rekonstruovaná?

Podmínky zařazení výrobny elektřiny do kategorie rekonstruovaná MVE popisuje bod č. 1.6.5. aktuálně platného cenového rozhodnutí. Smyslem rekonstrukce je zvýšení technické a ekologické úrovně zařízení, přičemž hlavní podmínkou je, že výrobní technologické celky využité při rekonstrukci (nahrazující původní celky) nesmí být v době dokončení rekonstrukce starší 5 let.

Uvedenou problematiku rovněž řeší společné stanovisko Státní energetické inspekce a ERÚ k problematice malých vodních elektráren, které naleznete zde.

Sdílejte

Share icon