Co dělat v případě změny trvalého pobytu držitele licence?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
  • Sekce správních řízení
  • Oddělení správy licencí
  • Regulace
  • Licence

Držitel licence je podle energetického zákona (§ 9 odst. 1) povinen neprodleně oznámit změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence. Tato konkrétní změna nevyžaduje zaslání žádosti o změnu licence a zaplacení správního poplatku, avšak z důvodu přehlednosti a aktuálnosti doporučujeme tyto změny úřadu alespoň ohlásit. Využít můžete jednu z následujících možností:

  • oznámení datovou zprávou (ID naší datové schránky je eeuaau7),
  • oznámení dopisem zaslaným poštou (na adresu Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava) nebo
  • oznámení e-mailem na adresu podatelna@eru.cz.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu správního řádu (§ 139 zákona) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Sdílejte

Share icon