Od 1. 1. 2022 se na všechny zprostředkovatelské smlouvy, i zpětně, podle energetického zákona vztahují nová pravidla (§ 11m odst. 5 a 6; pozn. přechodná ustanovení zjevně nesprávně uvádí odst. 6 a 7; a § 11n).

Můžete tak kdykoliv bez postihu a finančního plnění vypovědět bez výpovědní doby závazek ze smlouvy o zprostředkování, nebo odvolat zmocnění k uzavření smlouvy o dodávce či smlouvy o sdružených službách, ke změně nebo zrušení závazku z takové smlouvy.

Nebude-li vaše zprostředkovatelská smlouva do 30. června 2022 dána do souladu s pravidly výše, závazek ze smlouvy zanikne.

Sdílejte

Share icon