Snažíme se snížit spotřebu. Jak máme dát dodavateli vědět, kolik elektřiny nebo plynu jsme spotřebovali?

Pokud jste v uplynulém období snižovali spotřebu s cílem ušetřit a měníte dodavatele (to se týká i dodavatele poslední instance), je potřeba provést samoodečet a nahlásit jej distributorovi (nikoliv dodavateli) ve lhůtě pěti pracovních dnů od účinnosti změny dodavatele. Je to nejpřesnější údaj z měření.

Pokud samoodečet nenahlásíte, bude spotřeba stanovena odhadem podle metodik typových diagramů dodávky, které vaše úspornější chování nepodchytí.

Sdílejte

Share icon