Co znamená požadavek na napájení elektřinou samostatným přívodem a měření samostatným měřícím zařízením?

01.04.2022, aktualizováno 19.08.2022
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel
  • Nabídky
  • Sazba

U distribučních sazeb s podmínkou samostatného napájení a měření topných spotřebičů nelze na toto napájení připojit ostatní spotřebu.

Pro přiznání některých dvoutarifních distribučních sazeb je vyžadováno, aby elektrická zařízení, pro která je distribuční sazba určena, byla napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením. Tato podmínka je splněna tím, když zákazník k napájecímu přívodu připojí jen elektrická zařízení, pro která je distribuční sazba přiznána (například vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem, přímotopné spotřebiče apod.).

Ostatní elektrická zařízení, která neslouží k účelu, pro který je přiznána uvedená dvoutarifní distribuční sazba, jsou napájena odděleným přívodem se samostatným měřením a samostatnou distribuční sazbou. Tuto další distribuční sazbu si zákazník může zvolit z distribučních sazeb, u kterých plní podmínky jejich přiznání elektrickými zařízeními připojenými na tento přívod elektřiny.

Modelový příklad: Spotřebitel má přiznánu distribuční sazbu D 02d a nově chce vytápět objekt pomocí soustavy s tepelným čerpadlem. Pro přiznání dvoutarifní distribuční sazby D 56d určené pro vytápění tepelným čerpadlem musí spotřebitel splnit podmínky dané cenovým rozhodnutím ERÚ. Spotřebitel v tomto případě musí zajistit samostatný přívod se samostatným měřením pro soustavu s tepelným čerpadlem, který bude spravován analogicky, jako kdyby zákazník zřídil nové odběrné místo včetně samostatného hlavního jističe před elektroměrem. Původní distribuční sazba D 02d na původní přívod elektřiny zákazníkovi také zůstává, zákazníkovi tedy bude nově účtován odběr elektřiny v sazbě D 02d a sazbě D 56d analogicky, jako kdyby tento zákazník měl dvě odběrná místa.

Sdílejte

Share icon