Výpis dotazů

03.10.2023
 • Úřad
 • Spotřebitel
 • Regulace
 • Ostatní
 • Provoz úřadu
 • Úřední deska
20.09.2023
 • Spotřebitel
 • Ostatní

Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na analýze mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v České republice. V této souvislosti spouští veřejnou konzultaci, jejímž cílem je zapojit do procesu spotřebitelky a spotřebitele, a zohlednit tak postoje české veřejnosti k tomuto nástroji pro ochranu spotřebitelských práv.

13.09.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Věda a výzkum

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2. 

05.09.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 15. srpna 2023
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 15. srpna 2023
Body č. 4-12: Rozhodnutí o opravných prostředcích

Bod č. 13: Novela vyhlášky TEP 2023

 

15.08.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 18. července 2023
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 18. července 2023
Body č. 4-14: Rozhodnutí o opravných prostředcích

 

15.08.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Boj proti korupci
 • Poradenství
28.07.2023
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Dozorová činnost
 • Pravomocná rozhodnutí
 • Přestupky
 • I. instance
28.07.2023
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Dozorová činnost
 • Pravomocná rozhodnutí
 • Přestupky
 • I. instance
28.07.2023
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Dozorová činnost
 • Pravomocná rozhodnutí
 • Přestupky
 • I. instance