Výpis dotazů

Souhrnná publikace Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ a Národní zpráva ERÚ o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2021

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady

Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 26. července 2022

Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 26. července 2022

Bod č. 4: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 9. srpna 2022

Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 9. srpna 2022

Bod č. 6-18: Rozhodnutí o opravných prostředcích

Bod č. 19: Novela vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích