Často kladené dotazy

01.04.2022, aktualizováno 08.04.2022

Filtrování výpisu dotazů

Cílová skupina
Odvětví
Štítky

Výpis dotazů

Budou sankcionováni dodavatelé, kteří ukončili činnost, a zákazníci kvůli nim přešli do režimu DPI?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Změna dodavatele

Cena dodavatele poslední instance

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Změna dodavatele
 • Nabídky
 • Cena
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance

Co je to daň z plynu?

 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Nabídky
 • Daň

Co je to podpora na užitečné teplo pro bioplynové stanice zavedená zákonem č. 131/2015 Sb., který novelizoval zákon o podporovaných zdrojích energie?

 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Zákony
 • Regulace

Co jsou to formy podpory elektřiny a jakou si mám zvolit?

 • Elektřina
 • POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.

Do kdy a komu mám nahlásit stav elektroměru nebo plynoměru?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Vyúčtování
 • Samoodečet
 • Změna dodavatele
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance

Doručené vyúčtování od dodavatele, který skončil, je nečekaně vysoké. Jak je to možné? Mohu vyúčtování reklamovat?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Vyúčtování
 • Reklamace
 • Samoodečet
 • Změna dodavatele
 • Cena
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance

Dostanou spotřebitelé od dodavatele poslední instance oficiální výpověď?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Smlouva
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele

Dostanu informaci o tom, kdy nový dodavatel zahájil dodávku? Můžu si datum zvolit?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Smlouva
 • Změna dodavatele

Existuje poradna, která spotřebiteli pomůže?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Pomoc
 • Změna dodavatele

Hrozí mi v souvislosti s koncem dodavatele nějaké sankce?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Smlouva
 • Sankce
 • Změna dodavatele

Jak dlouho trvá právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů?

 • Elektřina
 • POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace

Jak je řešeno plánované přerušení – oznámení, doba přerušení atd.?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Legislativa a správní činnost
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.
 • Spotřebitel
 • Porucha

Jak je stanovena požadovaná kvalita dodávek? Jak uplatním náhrady za její nedodržení?

 • Elektřina
 • Spotřebitel
 • Kvalita
 • Legislativa a správní činnost
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.

Jak je určena výše složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie?

 • Elektřina
 • Cenové rozhodnutí
 • Regulace
 • Spotřebitel
 • Nabídky
 • Cena
 • Vyúčtování

Jak jsou vypočteny výkupní ceny a zelené bonusy?

 • Elektřina
 • POZE
 • Regulace
 • Zelený bonus
 • Výkupní cena

Jak se řeší přeplatky/nedoplatky s končícím dodavatelem?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Vyúčtování
 • Nedoplatek
 • Přeplatek
 • Změna dodavatele

Jak se správně zařadím do kategorií biomasy a bioplynu?

 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace

Jak se vykazuje výroba tepla z OZE při nárokování zeleného bonusu na teplo?

 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.

Jak zjistím, jestli mnou dodávané/spotřebovávané teplo je užitečné teplo?

 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Výkladové stanovisko
 • Regulace

Jaké je složení ceny elektřiny nebo plynu? Jak se cena počítá?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele
 • Nabídky
 • Cena

Jaké výkazy vyplňuje a zasílá výrobce na ERÚ?

 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Výkladové stanovisko
 • Regulace
 • Výkaz
 • KVET

Jaké zásadní změny předpokládá aktuálně připravovaná novela zákona POZE?

 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Zákony
 • Regulace

Jakým způsobem je stanovována cena elektřiny nebo plynu?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • TOP
 • Nabídky
 • Změna dodavatele
 • Vyúčtování

Jakým způsobem můžu změnit distribuční sazbu?

 • Elektřina
 • Cenové rozhodnutí
 • Regulace
 • Legislativa a správní činnost
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.
 • Spotřebitel
 • Nabídky
 • Sazba
 • Smlouva

Je možné vyřídit změnu dodavatele on-line?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Pomoc
 • Změna dodavatele

Je nějaký limit či sankce za neplánované přerušení dodávky?

 • Elektřina
 • Legislativa a správní činnost
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.
 • Spotřebitel
 • Porucha

Jsou smlouvy se zprostředkovatelem něčím specifické?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Smlouva
 • Zprostředkovatel

Kde je stanoveno měření množství podporovaného tepla?

 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace

Kde mohu získat informace o dodavatelích elektřiny a plynu?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Nabídky
 • Cena
 • Srovnávač
 • Změna dodavatele

Kdo je zprostředkovatel v energetice ve smyslu zákona?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Smlouva
 • Regulace
 • Licence
 • Zprostředkovatel

Kdo vykonává dozor nad zprostředkovateli a od jakého data?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Regulace
 • Dozorová činnost
 • Zprostředkovatel

Kdy je má výrobna uvedena do provozu?

 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace
 • KVET

Kdy mi začne dodavatel poslední instance dodávat energie?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele
 • Nabídky
 • Cena
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance

Kdy mohu očekávat vyúčtování od původního dodavatele?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele

Kdy nastupují dodavatelé poslední instance?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Změna dodavatele
 • Nabídky
 • Cena
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance

Komu lze prodat teplo z OZE?

 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace

Kvalita dodávek plynu a náhrady

 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Kvalita
 • Vyúčtování
 • Reklamace
 • Legislativa a správní činnost
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.

Má ERÚ/stát nástroje na to, aby předešel ukončení činnosti dodavatelů?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance

Mohou výkupní ceny a zelené bonusy meziročně klesnout?

 • Elektřina
 • POZE
 • Regulace
 • KVET
 • Výkupní cena
 • Zelený bonus

Mohu provést samoodečet elektřiny nebo plynu na konci roku a zažádat o vyúčtování?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Vyúčtování
 • Samoodečet
 • Změna dodavatele

Mohu si vybrat jakéhokoliv dodavatele?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Nabídky
 • Změna dodavatele

Mohu zvýšit současný instalovaný výkon u již provozované výrobny elektřiny?

 • Elektřina
 • POZE
 • Energetický regulační věstník
 • Cenové rozhodnutí
 • Regulace

Musím přijmout standardní nabídku dodavatele poslední instance?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Nabídky
 • Cena
 • Změna dodavatele

Může dojít k nekvalitní dodávce elektřiny? Jak mám postupovat?

 • Elektřina
 • Legislativa a správní činnost
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 458/2000 Sb.
 • Spotřebitel
 • Kvalita

Může se cena elektřiny nebo plynu v průběhu roku zvýšit?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Cenové rozhodnutí
 • Regulace
 • Spotřebitel
 • Nabídky
 • Cena
 • Smlouva
 • Změna dodavatele

Na koho se nevztahuje povinnost registrace?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Regulace
 • Licence
 • Zprostředkovatel

Nejlepší dodavatel

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Nabídky
 • Smlouva
 • Změna dodavatele

Nemám na zaplacení nedoplatku, co mám dělat?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Pomoc
 • Vyúčtování
 • Nedoplatek

Nemám na zaplacení zálohy, co mám dělat?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Pomoc
 • Vyúčtování
 • Zálohy

Podle čeho si vybrat dodavatele? Jaký typ smlouvy volit? Je výhodná fixace ceny?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Nabídky
 • Cena
 • Srovnávač
 • Smlouva
 • Změna dodavatele

Pokud vyrábím, nebo chci vyrábět elektřinu z podporovaných zdrojů energie (dále jen POZE), jaké právní předpisy se mě týkají?

 • Elektřina
 • POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Výkladové stanovisko
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
 • Cenové rozhodnutí
 • Regulace

Provozuji bioplynovou stanici. Mám nárok na zelený bonus na teplo?

 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
 • Regulace

S končícím dodavatelem byl v minulosti zaveden splátkový kalendář

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Smlouva
 • Vyúčtování
 • Platby
 • Zálohy
 • Změna dodavatele

Samoodečet

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Vyúčtování
 • Samoodečet
 • Změna dodavatele

SIPO (dodavatel, pošta, banka)

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Vyúčtování
 • Platby
 • Změna dodavatele

Snažíme se snížit spotřebu. Jak máme dát dodavateli vědět, kolik elektřiny nebo plynu jsme spotřebovali?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Vyúčtování
 • Samoodečet
 • Změna dodavatele

Spaluji více druhů různých paliv najednou. Jak mám správně vykázat množství elektřiny z OZE?

 • Elektřina
 • POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.

Spotřebitel končícímu dodavateli neodeslal jednu (poslední) zálohu

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Smlouva
 • Vyúčtování
 • Nedoplatek
 • Zálohy
 • Změna dodavatele

Spotřebitel měl odejít k dodavateli, ten však končí

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Kvalita
 • Nabídky
 • Smlouva
 • Změna dodavatele

Spotřebitel podal dodavateli výpověď, ten mezi tím ukončil činnost

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Smlouva
 • Změna dodavatele

Trvalé příkazy (banka)

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Vyúčtování
 • Platby
 • Změna dodavatele

V jakém režimu budou vedeny spory se zprostředkovateli?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Regulace
 • Zprostředkovatel

Zálohy obecně

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Smlouva
 • Vyúčtování
 • Zálohy
 • Změna dodavatele

Zálohy u dodavatele poslední instance

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Vyúčtování
 • Zálohy
 • Změna dodavatele
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance

Zprostředkovaná smlouva s dodavatelem od 1. 1. 2022

 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Smlouva
 • Regulace
 • Zprostředkovatel