Do kdy je povinnost provést registraci a jak je to s trváním stávajícího oprávnění?

01.04.2022, aktualizováno 21.03.2022
  • Oddělení správy licencí
  • Regulace
  • Zprostředkovatel

Pravomoc ERÚ provádět registrace nastane od 1. července 2022, do té doby je bezpředmětné o registraci žádat.

Zprostředkovatelé vykonávající činnost na základě jiného právního předpisu (živnostenského zákona), mohou tuto činnost vykonávat nadále, nejdéle až do 31. prosince 2023. Podmínkou je, že o registraci požádají do 30. září 2022, v opačném případě jejich oprávnění 1. října 2022 zanikne.

Právní režim zprostředkování nicméně dozná dílčích změn již od 1. ledna 2022. Výše uvedení zprostředkovatelé vykonávající činnost na základě jiného právního předpisu se do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o oprávnění k činnosti zprostředkovatele řídí z hlediska podmínek podnikání dosavadními předpisy. Jedná se tedy pouze o veřejnoprávní podmínky výkonu podnikatelské činnosti.

Na tyto zprostředkovatele se však již od 1. ledna 2022 vztahují normy energetického zákona upravující zprostředkovatelskou činnost, a to zejména soukromoprávní normy týkající se zprostředkovatelských smluv a dále normy, kde zákon stanoví povinnosti zprostředkovatele ve vztahu ke spotřebitelům (např. povinnost provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí nebo nově stanoví obsahové náležitosti zprostředkovatelských smluv).

Sdílejte

Share icon