Licence

18.08.2022, aktualizováno 20.03.2023

Hledám informace na správném místě?

V oblasti licencí ERÚ plní zejména úkoly spojené s působností vymezenou podle energetického zákona [§ 3 až § 14 a § 17 odst. 6 písm. a) až c) a h)]:

    Vše o licencích v energetice z hlediska řešení životních situací.