Zprostředkovaná smlouva s dodavatelem od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022, a to i zpětně, máte podle  energetického zákona (§ 11o) právo vypovědět smlouvu o dodávce či smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou za Vás uzavřel zprostředkovatel, a to bez ohledu na to, zda tak zprostředkovatel učinil v obchodních prostorách či mimo ně. Vypovědět lze ve lhůtě do 15. dne po zahájení dodávky.

Sdílejte

Share icon