Co je to technologická vlastní spotřeba elektřiny?

Technologická vlastní spotřeba je definována zákonem o podporovaných zdrojích energie (ustanovení § 2, písmeno u) jako spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. Na technologickou vlastní spotřebu elektřiny nelze uplatnit podporu formou výkupních cen ani zelených bonusů.

Sdílejte

Share icon