Nařízení CACM

CACM je nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

Nařízení bylo zveřejněno dne 25. července 2015 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 15. srpna 2015.

Nařízení stanovuje podrobný rámcový pokyn pro přidělování kapacity mezi zónami a řízení přetížení na denních a vnitrodenních trzích, včetně požadavků na vytvoření společných metodik pro stanovení objemu kapacity, která je souběžně k dispozici mezi nabídkovými zónami, kritérií pro posuzování efektivity a procesu přezkumu za účelem vymezení nabídkových zón.

Nařízení CACM se v současnosti implementuje, přičemž aktuálně schválené metodiky naleznete v odkazech níže.

Seznam článků rubriky

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 16.
Položek na stránku 10
  2