Metodika pro výpočet kapacity v časovém rámci denního trhu a Metodika pro výpočet kapacity v časovém rámci vnitrodenního trhu dle čl. 20 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Metodika pro výpočet kapacity v časovém rámci denního trhu dle čl. 20 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení byla schválena Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 21. února 2019.

Metodika pro výpočet kapacity v časovém rámci vnitrodenního trhu dle čl. 20 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení byla schválena Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 21. února 2019.

Vzhledem k procesu schvalování Metodiky pro výpočet kapacity v časovém rámci denního trhu a Metodiky pro výpočet kapacity v časovém rámci vnitrodenního trhu dle čl. 20 není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER v otázce Metodiky pro výpočet kapacity v časovém rámci denního trhu a Metodiky pro výpočet kapacity v časovém rámci vnitrodenního trhu dle čl. 20 je dostupný na stránkách ACER, konkrétně zde.

Sdílejte