Metodika algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování v souladu s článkem 37 odst. 5 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Metodika algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování včetně návrhu souboru požadavků na vypracování v souladu s článkem 37 odst. 5 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení byla schválena Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 26. července 2018.

Vzhledem k procesu schvalování Metodiky algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER a text Metodiky algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování je možné najít na stránkách ACER, konkrétně zde.

Sdílejte