Plán na společné zavedení a výkon funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Plán na společné zavedení a výkon funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (dále jen „MCO plán") byl schválen Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ") dne 26. června 2017.

MCO plán byl předložen společností OTE, a.s., IČO 264 63 318, se sídlem Sokolovská 192/79, 18600 Praha 8 – Karlín, která je v souladu s nařízením Evropské komise (EU) 2015/1222 výhradním nominovaným organizátorem trhu s elektřinou v České republice.

Funkce subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů zahrnují vývoj a správu algoritmů, systému a postupů pro účely jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů, zpracování vstupních údajů o kapacitě mezi zónami a o omezeních pro přidělování, které jim dodávají subjekty pro výpočet koordinované kapacity, používání algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování, a validaci a odesílání výsledků jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů nominovaným organizátorům trhu s elektřinou.

Text MCO plánu je možné najít na stránkách společnosti OTE, a.s., konkrétně zde.

Sdílejte