Společný návrh začátku a uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu článkem 59 odst. 1 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Společný návrh začátku a uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu článkem 59 odst. 1 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení odst. 1 byl schválen Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 24. dubna 2018.

Vzhledem k procesu schvalování není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce a přílohy jsou pouze v anglickém jazyce.

Rozhodnutí ACER a text Společného návrhu začátku a uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami je dostupný na stránkách ACER, konkrétně zde.

Sdílejte