Metodika výpočtu plánovaných výměn dle čl. 43 odst. 1 a Metodika výpočtu plánovaných výměn dle čl. 56 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Metodika výpočtu plánovaných výměn dle čl. 43 odst. 1 a Metodika výpočtu plánovaných výměn dle čl. 56 odst. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení byly schváleny Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ") dne 12. března 2019. Metodiky byly předloženy společností ČEPS, a.s.,  IČO 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, která je provozovatelem přenosové soustavy v České Republice.

Texty metodik je možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Sdílejte