Metodika náhradních postupů pro region pro výpočet kapacity Core podle čl. 44 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Metodika náhradních postupů pro region pro výpočet kapacity Core podle čl. 44 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení byla schválena Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 27. září 2018.

Vzhledem k procesu schvalování Metodiky náhradních postupů podle čl. 44 není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER v otázce Metodiky náhradních postupů podle čl. 44 je dostupný na stránkách ACER, konkrétně zde.

Sdílejte