Často kladené dotazy - Regulace

01.04.2022, aktualizováno 08.04.2022

Filtrování výpisu dotazů

Odvětví
Štítky

Výpis dotazů

Co je to podpora na užitečné teplo pro bioplynové stanice zavedená zákonem č. 131/2015 Sb., který novelizoval zákon o podporovaných zdrojích energie?

 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Zákony
 • Regulace

Co jsou to formy podpory elektřiny a jakou si mám zvolit?

 • Elektřina
 • POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.

Jak dlouho trvá právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů?

 • Elektřina
 • POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace

Jak jsou vypočteny výkupní ceny a zelené bonusy?

 • Elektřina
 • POZE
 • Regulace
 • Zelený bonus
 • Výkupní cena

Jak se správně zařadím do kategorií biomasy a bioplynu?

 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace

Jak se vykazuje výroba tepla z OZE při nárokování zeleného bonusu na teplo?

 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.

Jak zjistím, jestli mnou dodávané/spotřebovávané teplo je užitečné teplo?

 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Výkladové stanovisko
 • Regulace

Jaké výkazy vyplňuje a zasílá výrobce na ERÚ?

 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Výkladové stanovisko
 • Regulace
 • Výkaz
 • KVET

Jaké zásadní změny předpokládá aktuálně připravovaná novela zákona POZE?

 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Zákony
 • Regulace

Kde je stanoveno měření množství podporovaného tepla?

 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace

Kdy je má výrobna uvedena do provozu?

 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace
 • KVET

Komu lze prodat teplo z OZE?

 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.
 • Regulace

Mohou výkupní ceny a zelené bonusy meziročně klesnout?

 • Elektřina
 • POZE
 • Regulace
 • KVET
 • Výkupní cena
 • Zelený bonus

Mohu zvýšit současný instalovaný výkon u již provozované výrobny elektřiny?

 • Elektřina
 • POZE
 • Energetický regulační věstník
 • Cenové rozhodnutí
 • Regulace

Na koho se nevztahuje povinnost registrace?

 • Elektřina
 • Plyn
 • Regulace
 • Licence
 • Zprostředkovatel

Pokud vyrábím, nebo chci vyrábět elektřinu z podporovaných zdrojů energie (dále jen POZE), jaké právní předpisy se mě týkají?

 • Elektřina
 • POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Výkladové stanovisko
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
 • Cenové rozhodnutí
 • Regulace

Provozuji bioplynovou stanici. Mám nárok na zelený bonus na teplo?

 • Elektřina
 • POZE
 • Teplo
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Zákony
 • Regulace

Spaluji více druhů různých paliv najednou. Jak mám správně vykázat množství elektřiny z OZE?

 • Elektřina
 • POZE
 • Legislativa a správní činnost
 • Právní předpisy ČR
 • Vyhláška ERÚ k z. č. 165/2012 Sb.