První doplnění metodiky na výpočet denní kapacity regionu Core podle čl. 20ff. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracovaný všemi nominovanými organizátory trhu s elektřinou

12.07.2021, aktualizováno 12.03.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Nařízení CACM

První doplnění metodiky na výpočet denní kapacity regionu Core podle čl. 20ff. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracovaný všemi nominovanými organizátory trhu s elektřinou.

12. 7. 2021

První doplnění metodiky na výpočet denní kapacity regionu Core podle čl. 20ff.nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracované všemi provozovateli přenosových soustav v regionu pro výpočet kapacit Core byla schválena Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ") dne 22. července 2021.

Doplnění bylo předloženo společností ČEPS, a. s. dne 18. listopadu 2020.

Text doplnění metodiky je možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., nebo zde:

Typ: pdf
Velikost: 1.18 MB

Sdílejte

Share icon