Metodika pro stanovení ceny za vnitrodenní kapacitu vypracovaná podle čl. 55 odst. 1

Metodika pro stanovení ceny za vnitrodenní kapacitu vypracovaná podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení byla schválena Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 24. ledna 2019.

Vzhledem k procesu schvalování Metodiky pro stanovení ceny za vnitrodenní kapacitu není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER a text Metodiky pro stanovení ceny za vnitrodenní kapacitu je možné najít na stránkách ACER, konkrétně zde.

Sdílejte