Metodika stanovující maximální a minimální ceny pro obchodování na denním trhu v souladu s článkem 41 odst. 1 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení a Metodika stanovující maximální a minimální ceny pro obchodování na vnitrodenním trhu v souladu s článkem 54 odst. 2 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Metodika stanovující maximální a minimální ceny pro obchodování na denním trhu v souladu s článkem 41 odst. 1 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení a Metodika stanovující maximální a minimální ceny pro obchodování na vnitrodenním trhu v souladu s článkem 54 odst. 2 nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení byly schváleny Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 14. listopadu 2017.

Vzhledem k procesu schvalování Metodiky stanovující maximální a minimální ceny pro obchodování na denním trhu a Metodiky stanovující maximální a minimální ceny pro obchodování na vnitrodenním trhu není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce a přílohy jsou pouze v anglickém jazyce.

Rozhodnutí ACER a Metodiku stanovující maximální a minimální ceny pro obchodování na denním trhu, jako i Metodiku stanovující maximální a minimální ceny pro obchodování na vnitrodenním trhu je možné najít na stránkách ACER, konkrétně zde.

Sdílejte