Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s regulovanými cenami

Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech je výsledkem projektu zaměřeného na vyhodnocení současného tarifního systému v elektroenergetice, definici základních principů a cílů inovace v oblasti tarifního systému a dále na specifikaci opatření, která povedou k naplnění stanovených cílů.

Hlavními cíli inovace systému v oblasti regulovaných cen jsou:

  • cena pro odběratele odpovídající nákladům a přínosům, které v soustavě vyvolává a které soustavě přináší,
  • dlouhodobá předvídatelnost tarifního systému, jeho nasměrování k nové energetice,
  • vyšší využití a efektivita provozu a rozvoje elektrizační soustavy.

Uvedené cíle inovace systému budou reflektovány v postupně zaváděných opatřeních, mezi které například patří:

  • umožnění sdílení elektřiny v rámci bytových domů od roku 2023 implementovaného v novele vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,
  • zefektivnění nastavení regulovaných distribučních tarifů na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí plánované od roku 2024,
  • ověřování nových distribučních sazeb na hladině nízkého napětí plánované od roku 2025.

Projekt byl veden ERÚ a účastnila se jej řada institucí. V srpnu tohoto roku prošel dokument také veřejným konzultačním procesem.

Ke stažení

Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech

Typ: pdf
Velikost: 768.87 KB
Aktualizováno:

Příloha Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech

Typ: pdf
Velikost: 909.18 KB
Aktualizováno: