Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s regulovanými cenami

14.11.2022, aktualizováno 14.11.2022
 • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
 • Tarifní struktura

Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech je výsledkem projektu zaměřeného na vyhodnocení současného tarifního systému v elektroenergetice, definici základních principů a cílů inovace v oblasti tarifního systému a dále na specifikaci opatření, která povedou k naplnění stanovených cílů.

Hlavními cíli inovace systému v oblasti regulovaných cen jsou:

 • cena pro odběratele odpovídající nákladům a přínosům, které v soustavě vyvolává a které soustavě přináší,
 • dlouhodobá předvídatelnost tarifního systému, jeho nasměrování k nové energetice,
 • vyšší využití a efektivita provozu a rozvoje elektrizační soustavy.

Uvedené cíle inovace systému budou reflektovány v postupně zaváděných opatřeních, mezi které například patří:

 • umožnění sdílení elektřiny v rámci bytových domů od roku 2023 implementovaného v novele vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,
 • zefektivnění nastavení regulovaných distribučních tarifů na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí plánované od roku 2024,
 • ověřování nových distribučních sazeb na hladině nízkého napětí plánované od roku 2025.

Projekt byl veden ERÚ a účastnila se jej řada institucí. V srpnu tohoto roku prošel dokument také veřejným konzultačním procesem.

Ke stažení

Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech

Typ: pdf
Velikost: 768.87 KB
Aktualizováno:

Příloha Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech

Typ: pdf
Velikost: 909.18 KB
Aktualizováno:

Výsledky výzkumných projektů

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice (TIRDERU104)

 • Regulace
 • Elektřina
 • Výsledky výzkumných projektů
 • Tarifní struktura