Metodiku regulace ovlivňují regulační období, která se snaží obsáhnout vývoj a hlavní trendy v energetice. Postupně probíhalo druhé regulační období (mezi lety 2005 až 2009), třetí (2010 až 2015), čtvrté (2016 až 2020) a v roce 2021 začalo páté regulační období.

Filtrování výpisu dotazů

Odvětví
Štítky

Výpis dotazů

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila Zásady cenové regulace pro páté regulační období, které budou platit od ledna příštího roku. Nová pravidla stanoví postupy regulace cen pro přenos, přepravu a distribuci energie, dále upravují činnosti operátora trhu a povinně vykupujících.

Informace o místu a čase konání veřejného projednání připomínek k návrhu zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující

Návrh zásad cenové regulace definuje základní pravidla, kterými se bude řídit energetika od roku 2021 do roku 2025. Stěžejní jsou tyto zásady jak pro regulované subjekty, které podle nich musí hospodařit a plánovat budoucí investice, tak pro spotřebitele, kteří náklady hradí v regulovaných složkách cen energií. V cenách elektřiny dnes tvoří regulovaná složka typicky více než polovinu, v případě plynu jde přibližně o čtvrtinu.

Stanovení postupů regulace cen pro provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu