Vykazování

V této části budou zveřejněny výkazy a výkladové stanovisko v souvislosti s vyhláškou č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška).