Národní registr účastníků trhu

Centralizovaný evropský registr účastníků trhu s energií (CEREMP – Centralized European Register of Energy Market Participants) shromažďuje informace o všech zúčastněných stranách na velkoobchodním evropském trhu s energií a je jedním z cílů informačního systému (ARIS) agentury ACER.

Registr CEREMP bude vytvářen a spravován vnitrostátními regulačními orgány ("VRO") a bude naplňován údaji z národních registrů. Tyto údaje budou převedeny z národních registrů podle registračního formátu určeného agenturou ACER ve spolupráci s VRO v souladu s nařízením REMIT (čl. 9 (3).

Termíny pro registraci účastníků trhu v rámci nařízení REMIT

Termín pro registraci do národního registru účastníků trhu není dán konkrétním datem. Účastník trhu je povinen se registrovat před vstupem do transakce, jež je třeba oznámit agentuře ACER v souladu s čl. 8 odst. 1.

Obsah

Sdílejte