Spuštění Národního registru účastníků trhu

Vážení účastníci,

dne 17. prosince 2014 byly prováděcí předpisy k nařízení REMIT oficiálně přijaty Evropskou komisí a následujícího dne, tedy 18. prosince 2014 byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie. Nařízení stanoví, že nejpozději tři měsíce od data přijetí prováděcích předpisů Evropskou komisí zřídí vnitrostátní regulační orgány národní registry účastníků trhu. Registraci účastníků trhu je tedy nutno zahájit nejpozději 17. března 2015.

Dne 22. prosince 2014 byla provedena 1. úspěšná předregistrace. Dovolte, abychom Vám oznámili, že Národní registr účastníků trhu bude spuštěn dne 5. ledna 2015.

Uživatelskou příručku pro registraci účastníků naleznete v sekci Národní registr účastníků trhu, Manuály.

 

Odkaz na národní registr CEREMP - https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=5&lang=cs_CZ

Sdílejte

Share icon