Vzorový etický kodex upravuje pravidla, jak spolu obchodník a spotřebitel mají komunikovat nejen před uzavřením smlouvy. Spotřebitelům Vzorový etický kodex také nabízí výčet bodů, na které se mají při jednání s dodavateli soustředit.

ERÚ připravil Vzorový etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem (PDF)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

ERÚ tímto krokem motivuje poctivé dodavatele k sestavení vlastního etického kodexu, který může vycházet právě z tohoto vzoru.

ERÚ z důvodu zveřejnění Vzorového etického kodexu již dále nebude přijímat a zveřejňovat přihlášky k předchozím Etickým kodexům, které v minulosti vydal. ERÚ nadále zveřejňuje informace o dvou předchozích Etických kodexech, které vydal, včetně seznamu obchodníků, kteří k nim v minulosti přistoupili. Předchozí Etické kodexy jsou k nalezení zde:

Obsah

Sdílejte