Výpis dotazů

Stanovení hodin představujících dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny v březnu 2023.

Stanovení hodin představujících dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny v únoru 2023.

Stanovení hodin představujících dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny v lednu 2023.

Stanovení hodin představujících dobu špičky pro účely snížení spotřeby elektřiny v prosinci 2022.

ERÚ informuje účastníky trhu s plynem, že sazba poplatku na činnost ERÚ v odvětví plynárenství v souladu s energetickým zákonem (§ 17d odst. 3) se aktuálně řídí nařízením vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.

ERÚ informuje účastníky trhu s elektřinou, že sazba poplatku na činnost ERÚ v odvětví elektroenergetiky v souladu s energetickým zákonem (§ 17d odst. 2) se aktuálně řídí nařízením vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.