Výpis dotazů

Dne 4. 4. 2018 operátor trhu, společnost OTE, a.s., publikoval upozornění, podle něhož nebude možné od 1. 6. 2018 nárokovat provozní podporu k vykazování POZE v případě pozdního zadání dat do systému operátora trhu. Protože upozornění OTE se mimo jiné odvolává na stanoviska ERÚ v této věci, považuje úřad za vhodné sdělit, že žádné výkladové ani jiné stanovisko týkající se této problematiky nevydal.