Výpis dotazů

V návaznosti na jednání s dodavateli elektřiny a plynu, které se z podnětu Energetického regulačního úřadu uskutečnilo dne 26. dubna 2012 v Praze a jehož předmětem bylo projednání situace na trhu s energiemi z hlediska postavení zákazníka a spotřebitele, připravil Energetický regulační úřad Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích (dále jen „Etický kodex obchodníka"), který obsahuje souhrn pravidel chování, k jejichž respektování a dodržování se může obchodník s elektřinou či plynem dobrovolně přihlásit, a to oficiálním dopisem statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu společnosti adresovaným předsedkyni Energetického regulačního úřadu.

ERÚ oznamuje všem potenciálním investorům do plynárenské přepravní soustavy, že dne 4. května 2012 obdržel dopis oznamující záměr společnosti RWE Transgas, a.s., prodat svou dceřinou společnost NET4GAS, s.r.o. Společnost zároveň informovala o zahájení první fáze komunikace s potenciálními zájemci o prodej společnosti, ve které rozeslala základní informace o přepravní společnosti (tzv. teaser).

V návaznosti na zprávu Energetického regulačního úřadu Oznámení potenciálním investorům ohledně plánovaného vydání Informačního memoranda ERÚ při příležitosti prodeje přepravní společnosti NET4GAS, s. r. o. oznamujeme, že do dnešního dne ERÚ neobdržel oficiální informaci vlastníka společnosti NET4GAS, s. r. o. o jejím plánovaném prodeji.